نویسنده = کردنوقابی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و تدوین برنامۀ درسی مهارت های زندگی برای دانش آموزان دورۀ تحصیلی متوسطه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 11-34

رسول کردنوقابی؛ حسن پاشا شریفی