نویسنده = سجادیه، نرگس
تعداد مقالات: 2
2. عاملیت آدمی از دیدگاه ریچارد رورتی و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 111-132

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه