نویسنده = محمد قدمگاهی، سید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 132-148

سید محمد قدمگاهی؛ محمدرضا آهنچیان