نویسنده = طیبه مطیعی لنگرودی، سیده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدل اندازه گیری کلاسیک و مدل غیرپارامتریک سؤال ـ پاسخ از نظر ویژگی های سؤال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 41-56

علی دلاور؛ علی مقدم زاده؛ سیده طیبه مطیعی لنگرودی