نویسنده = خوش خلق، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و طراحی الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 57-78

ایرج خوش خلق؛ محمد مهدی اسلامیه