نویسنده = شاره، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شیوه های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 29-54

اسحق رحیمیان بوگر؛ حسین شاره؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمدعلی بشارت