نویسنده = احمدی، غلامعلی
تعداد مقالات: 2
2. زمینه یابی اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 85-122

محمد حسنی؛ غلامعلی احمدی