نویسنده = محمودی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 61-78

جعفر محمودی؛ سروش نالچیگر؛ سید بابک ابراهیمی؛ محمدرضا صادقی مقدم