نویسنده = رستگار، احمد
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 29-46

الهه حجازی؛ احمد رستگار؛ رضا قربان جهرمی