نویسنده = علم، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1388، صفحه 101-120

شهرام علم؛ فریدون تندنویس؛ علی محمد امیرتاش