نویسنده = دانای طوس، مریم
تعداد مقالات: 6
1. رابطة حافظة فعال خواندن با درک متن نوشتاریِ دانش آموزان دورة دوم متوسطه با نگاهی زبان روا نشناختی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-100

مریم دانای طوس؛ بهجت نگاهدار؛ محمدامین صراحی


2. درک نحوی، حافظۀ فعال و درک متن

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-84

معصومه نجفی پازوکی؛ علی درزی؛ مهدی دستجردی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ مریم دانای طوسی


4. سخن گفتن، مهارتی مغفول در برنامۀ درسی زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 121-150

مریم دانای طوسی