نویسنده = فضلی، رخساره
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 118-139

رخساره فضلی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش