نویسنده = وصالی، منصور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایۀ دوم دبیرستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-70

خدیجه محبوبی؛ منصور وصالی؛ مهدی سعادت


2. امکان سنجی آموزش نجوم در دوره های آموزش عمومی و متوسطه در مدارس ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 157-184

اشرف السادات شکرباغانی؛ عابد بدریان؛ منصور وصالی