نویسنده = روحی، افسر
تعداد مقالات: 2
1. دلایل رمزگردانی زبانی معلمان در کلاس های ابتدایی مناطق دوزبانۀ ترکی آذری ـ فارسی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 110-124

عبدالحسین حیدری؛ مهدی سمائی؛ لطیف عطاری؛ افسر روحی