نویسنده = نویدى، احد
تعداد مقالات: 2
2. ارزشیابی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 161-186

احد نویدى؛ محمود برزگر