نویسنده = ایروانی، شهین
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگ سالان در دیدگاه پائولو فریره

دوره 11، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 113-138

ملیحه راجی؛ خسرو باقری؛ شهین ایروانی؛ زهرا صباغیان