نویسنده = عاشوری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون الگوی شناختی - اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-32

فرزانه میکائیلی منیع؛ مجتبی عاشوری؛ محمد حسنی