نویسنده = کلاهدوز، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مـدل های اساسی استدلال و اثبـات در آموزش ریاضی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-70

ابراهیم ریحانی؛ فهیمه کلاهدوز