نویسنده = مصلایی پور، عباس
تعداد مقالات: 1
1. الگوی اهداف تربیت دینی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 7-30

سید محمد دلبری؛ عباس مصلایی پور؛ حسن ملکی