نویسنده = عبدالهی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. رابطة هوش سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 65-82

بیژن عبدالهی؛ رضا حیدری فرد