نویسنده = سوری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد دبیرستان های منطقه 5 آموزش و پرورش با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 59-77

فهیمه روحی؛ فضه باقری گرمارودی؛ فاطمه سوری