نویسنده = داورپناه، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان های خارجی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-70

زهرا داورپناه؛ سید بهنام علوی مقدم؛ بهار   اله دانه