نویسنده = احمدیانفر، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر مشکلات مدیران تازه کار در مدارس ابتدایی: یافته های یک پژوهش ترکیبی

دوره 14، شماره 2، بهار 1394، صفحه 61-83

حسن رضا زین آبادی؛ سهیلا احمدیانفر