نویسنده = محمودیان، حسن
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر بهبود مهارت های مطالعه و تعلّل ورزی دانش آموزان

دوره 14، شماره 2، بهار 1394، صفحه 84-100

حسن محمودیان؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ مسلم عباسی؛ اباذر اشتری مهرجردی