نویسنده = کوهی فائق، امراله
تعداد مقالات: 1
1. کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 124-149

رسول عبداله میرزائی؛ امراله کوهی فائق؛ نعمت الله ارشدی