نویسنده = اکبر مرتضوی امامی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش درمانجو مداری راجرز بر تاب آوری دانش آموزان

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 104-118

سید علی اکبر مرتضوی امامی؛ قدسی احقر