نویسنده = عبدالهی، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


2. بررسی موانع اساسی فرا  روی رشد حرفه ای معلمان

دوره 15، شماره 2، بهار 1395، صفحه 99-134

بیژن عبدالهی؛ اکرم صفری