نویسنده = بهرامی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. پایایی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه با استفاده از نظریۀ تعمیم پذیری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 170-188

نورعلی فرخی؛ لیلا بهرامی