نویسنده = برزگر مروستی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی جداره های ساختمان مدرسه در جهت دستیابی به معماری پایدار مدارس نمونه موردی شهر شیراز

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-24

پری ناز کشتکاران؛ خسرو موحد؛ زهرا برزگر مروستی