نویسنده = عبداله یار، علی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی تدریس خلاق مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-84

علی عبداله یار؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید مهدی سجادی؛ محسن فرمهینی فراهانی


2. بهبود چندفرهنگی سازی برنامه های درسی نظام آموزشی ایران با نظر به آرای تربیتی فوکو و ژیرو

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-80

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ علی عبداله یار