نویسنده = سادات سجادی، شهره
تعداد مقالات: 1
1. خوانایی سنجی کتاب فارسی پایة هفتم سال تحصیلی 95-96 به سه شیوة فوگ، فرای و فلش

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-126

زهره صدیقی فر؛ شهره سادات سجادی؛ سید بهنام علوی مقدم