نویسنده = صادق بیگی، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی شایستگی های دبیران دبیرستان های دولتی ایران

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-104

غلامحسین رضایت؛ منیژه صادق بیگی