نویسنده = زینی وندنژاد، فرشته
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب محتوای ریاضی در آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-112

فرشته زینی وندنژاد