نویسنده = فرید، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تمایز دانش آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 97-112

آرش شهبازیان خونیق؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید