نویسنده = فتحی آذر، اسکندر
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب‌آوری و اهمال‌کاری تحصیلی

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-158

عبداله رشیدزاده؛ رحیم بدری؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی


2. تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان دورة اول متوسطة شهر تبریز

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-36

داود محمدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ میرمحمود میرنسب؛ شهرام واحدی