نویسنده = راستگومقدم، میترا
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده از سوی معلم و درگیری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی تحصیلی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-124

ملیحه رمضانی؛ احمد خامسان؛ میترا راستگومقدم