نویسنده = رشیدزاده، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب‌آوری و اهمال‌کاری تحصیلی

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-158

عبداله رشیدزاده؛ رحیم بدری؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی