نویسنده = صالحی، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشرانهای تغییر در حوزة آموزش وپرورش

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-126

زهره رهسپار؛ کیوان صالحی؛ میترا عزتی؛ محمدمهدی ذولفقاززاده کرمانی