نویسنده = حبیب، فرح
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تأثیر معماری داخلی انعطاف پذیر بر تعیین فضای شخصی دان شآموزان در مدرسه

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 147-161

اعظم اسماعیلی؛ آزاده شاهچراغی؛ فرح حبیب