نویسنده = عابد بدریان
بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی دربـارۀ مفهوم گرمـا و دمـا

دوره 12، شماره 4، دی 1392، صفحه 93-110

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری


کج اندیشی های دانش آموزان پایه چهارم دبستان درباره پدیده های نجومی: بررسی دیدگاه های آموزگاران

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 99-118

عابد بدریان؛ اکبر ناصری آذر؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری


طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزش زمینه- محور شیمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 9، شماره 4، دی 1389، صفحه 101-125

عابد بدریان؛ بهاره هنرپرور؛ اکبر ناصری آذر


امکان سنجی آموزش نجوم در دوره های آموزش عمومی و متوسطه در مدارس ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1389، صفحه 157-184

اشرف السادات شکرباغانی؛ عابد بدریان؛ منصور وصالی


اعتباربخشی الگویی اثربخش برای انجام دادن فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دورۀ متوسطه

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 129-156

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ آرزو اصفا؛ طالب عبدی نژاد