نویسنده = اشرف السادات شکرباغانی
بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی دربـارۀ مفهوم گرمـا و دمـا

دوره 12، شماره 4، دی 1392، صفحه 93-110

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری


کج اندیشی های دانش آموزان پایه چهارم دبستان درباره پدیده های نجومی: بررسی دیدگاه های آموزگاران

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 99-118

عابد بدریان؛ اکبر ناصری آذر؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری


امکان سنجی آموزش نجوم در دوره های آموزش عمومی و متوسطه در مدارس ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1389، صفحه 157-184

اشرف السادات شکرباغانی؛ عابد بدریان؛ منصور وصالی