نویسنده = حیدر تورانی
بسترها و مبانی نظری شکل‌گیری جوامع یادگیری حرفه‌ای: الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن‌ها

دوره 19، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 57-84

10.22034/jei.2020.112724

رقیه متحیرپسند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نعمت‌الله موسی پور؛ حیدر تورانی


بررسی ویژگی‌های مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی: ارائة ابزار سنجش معتبر و الگوی پیشنهادی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-88

10.22034/jei.2020.107724

حیدر تورانی؛ اعظم ملایی نژاد؛ شهره حسین پور طولازدهی