نویسنده = غلامعلی احمدی
طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریه کنشگر –شبکه در محیط یادگیری شبکه در دوره متوسطه اول

دوره 21، شماره 4، دی 1401، صفحه 153-172

10.22034/jei.2022.311058.2142

حسین لطفی؛ محمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ جواد حاتمی


آموزش مبتنی بر تجسم خلاقانه از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنر در مدارس

دوره 19، شماره 4، دی 1399، صفحه 39-64

10.22034/jei.2020.121548

غلامعلی احمدی؛ علیرضا امینی زرین؛ آیدین مهدیزاد تهرانی