نویسنده = جواد مصرآبادی
اثربخشی بستۀ آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریۀ انتخاب در کاهش بی‌انضباطی دانش‌آموزان در مدرسه

دوره 21، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 165-189

10.22034/jei.2021.287862.1943

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ سیاوش شیخ علیزاده


ارزشیابی بار شناختی و روش‌های نمره‌دهی آزمون‌های مبتنی بر نقشة مفهومی

دوره 19، شماره 4، دی 1399، صفحه 85-112

10.22034/jei.2020.121550

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر


تمایز دانش آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

دوره 17، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 97-112

آرش شهبازیان خونیق؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 7-24

جواد مصرآبادی؛ ژیلا کاردان حلوایی


فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، دی 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی