نویسنده = کوروش فتحی واجارگاه
شناسایی مؤلفه‌های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول

دوره 21، شماره 3، مهر 1401، صفحه 123-150

10.22034/jei.2022.303166.2094

زهره طهماسبی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ باقر انصاری؛ اسدالله عباسی


سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعة حرفه‌ای از طریق بازی‌وارسازی بر مبنای مدل روبرتس

دوره 19، شماره 4، دی 1399، صفحه 7-38

10.22034/jei.2020.121547

نادیا سلیمانی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمد علی حسینی؛ محمود حقانی


بسترها و مبانی نظری شکل‌گیری جوامع یادگیری حرفه‌ای: الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن‌ها

دوره 19، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 57-84

10.22034/jei.2020.112724

رقیه متحیرپسند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نعمت‌الله موسی پور؛ حیدر تورانی