کلیدواژه‌ها = آموزش‌وپرورش
طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین

دوره 20، شماره 4، دی 1400، صفحه 35-54

10.22034/jei.2021.284117.1901

فهیمه کشاورزی؛ محمد جاودانی؛ مجید بدخشان


تبیین الگوی تدریس خلاق مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز

دوره 18، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 61-84

10.22034/jei.2019.88542

علی عبداله یار؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید مهدی سجادی؛ محسن فرمهینی فراهانی