کلیدواژه‌ها = سواد ریاضی
منشأ خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل مربوط به سواد ریاضی

دوره 18، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 117-136

10.22034/jei.2020.103565

محبوبه روحانی فر؛ مریم محسن پور؛ زهرا گویا


سنجش تشخیصی صلاحیت های سواد ریاضی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-33

مریم محسن پور؛ زهرا گویا؛ محسن شکوهی یکتا؛ علیرضا کیامنش؛ عباس بازرگان