کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
رابطة عوامل زمینه‌ای و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی در تیمز 2015

دوره 19، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-62

10.22034/jei.2020.114613

علی بیرمی پور؛ زهرا سمساری؛ سید اسماعیل هاشمی


تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هشتم شهر دزفول

دوره 17، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 129-150

بهروز آتش روز؛ فرح نادری؛ رضا پاشا؛ زهرا افتخار صعادی؛ پرویز عسگری


تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

دوره 9، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 163-186

احمد به پژوه؛ منصور سلیمانی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی