کلیدواژه‌ها = آموزش ابتدایی
شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه

دوره 20، شماره 4، دی 1400، صفحه 149-172

10.22034/jei.2021.275970.1834

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه


تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ آموزش ابتدایی براساس مؤلفه های شادکامی

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 141-164

ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ منصوره ایران نژاد