کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تأثیر روش درمانجو مداری راجرز بر تاب آوری دانش آموزان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 104-118

سید علی اکبر مرتضوی امامی؛ قدسی احقر


اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر بهبود مهارت های مطالعه و تعلّل ورزی دانش آموزان

دوره 14، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 84-100

حسن محمودیان؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ مسلم عباسی؛ اباذر اشتری مهرجردی


بررسی و تحلیل مـدل های اساسی استدلال و اثبـات در آموزش ریاضی

دوره 12، شماره 4، دی 1392، صفحه 45-70

ابراهیم ریحانی؛ فهیمه کلاهدوز


بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی

دوره 3، شماره 4، دی 1383، صفحه 103-115

هادی کرامتی؛ مهرناز شهرآرای